Др Душан Јовановић, заменик директора Ургентног центра Србије наставља радне посете у циљу унапређења квалитета лечења. У Општој болници Лозница боравио је три дана.

У  петак  21. октобра др Јовановић је присуствовао радном састанку са  замеником градоначелника Лознице, председницом скупштине града, председником Управног одбора болнице, директором болнице, помоћником директора, начелницима  свих одељења, представнцима  синдиката медицинских сестара и техничара. Говорио је  о  вођењу документације, хигијени, односу према пацијентима, стручном раду и опремљености болнице.

Тога дана обишао је  Очно одељење, Одељење за ухо,грло и нос, Службу пријема и збрињавања ургентних стања, Специјалистичке амбуланте ортопедије и хирургије.

Др Јовановић  је посетио све пацијенте на одељењима  и обишао све просторије. Препорука  је да медицинска документација мора да се води по протоколима и правилима те да је неопходно увести куцање извештаја   на типским  формуларима за целу установу и то у два примерка, пацијентима се даје  један примерак а други остаје у архиви. Протокол водити са свим детаљима.

У суботу 22.октобра  др Јовановић је присуствовао примопредаји смена у 8,00 часова у управи Опште болнице.

Сви дежурни лекари су подносили извештаје о стању на одељењима на протеклом дежурству.
Радни састанак  са  лекарима болнице и главним сестрама  одржан је у 8,30 часова.
Тада је в.д. директор др Ковачевић упознао све са увођењем главног дежурног у установи.
По завршетку састанка др Јовановић је са директором обишао одељења: Хирургије, Гинекологије, Ортопедије и Урологије.

Посетио све пацијенте, прегледао документацију, дао препоруке  за  даљи ток лечења појединих пацијената.

У недељу 23. октобра др Јовановић је присуствовао примопредаја смена у 7,30  часова у Управи Опште болнице. Сви дежурни лекари подносили су извештаје о стању на одељењима на  протеклом дежурству. Затим је са је са директором болнице обишао Интерно одељење, Пнеумофтизиологију, Неурологију, Психијатрију, Инфективно и Биохемијску лабораторију. Дао је јасне смернице где се до сада грешило као и смернице за унапређење квалитета рада болнице.