УПРАВА


Др Милан Тодоровић, вршилац  дужности  директора,  специјалиста гинекологије и акушерства

dscn7547

Др Зоран Ковачевић, помоћник директора, специјалиста оториноларингологије

                                                                             

Душан Лазић, дипломирани правник

                   Десанка Павловић, главна сестра болнице, струковна медицинска сестра

УПРАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК:

ДАРКО КАРАПАНЏИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА- МАСТЕР, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ЧЛАНОВИ:

ИВАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ  ЕКОНОМИСТА, ГРАДСКА УПРАВА

НЕБОЈША ТОДОРОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, ЛОЗНИЦА

НИКОЛА ПОПОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА  ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ СУ:

ДР ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ

ДР РАДМИЛА ПОПОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈЕ

НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК:

ВЕРА УНКОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ:

ДР МИЛИВОЈЕ ИСАКОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ, ЛОЗНИЦА

ГОРДАНА ДРАГУТИНОВИЋ, ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ,  ДОМ ЗДРВАЉА „ДР МИЛЕНКО МАРИН“ ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ:

ДР БРАНКО МРЂЕН, СПЕЦИЈАЛИСТА ИНФЕКТОЛОГИЈЕ

ДР НЕБОЈША КОШЧИЦА, СПЕЦИЈАЛИСТА ПСИХИЈАТРИЈЕ