Начелник  др Љубинка Стојнић, специјалиста  физикалне медицине и рехабилитације

Шеф специјалистичке амбуланте др Миланка Марковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Главна сестра Маријана Пајовић, виша медицинска сестра

Oдељење за продужену негу и лечење  није у склопу зграда Опште болнице Лозница,већ  је смештено  у Бањи Ковиљачи у  тзв. санаторијуму.

На одељењу раде лекари: Др Љубинка Стојнић, спец. физикалне медицине и рехабилитације,Др Милена Аврамовић спец. физикалне медицине и рехабилитације, Др Миланка Марковић спец. физикалне медицине и рехабилитације и Др Биљана Јовановић  спец. физикалне медицине и рехабилитације

Информације

Телефон 015/ 873-333

Локали:

Шалтер:                        163

Лекарска соба:             204

Магнетна терапија       173

Телефон одељења у Бањи Ковиљачи(санаторијуму)  је 015/818-257 и 818-258

Специјалистичка амбуланта  за физикалну рехабилитацију  је у згради поликлинике изнад  Хитне службе Дома здравља Лозница

Одељење-стационар располаже са 37 постеља.
У специјалистичкој амбуланти се прегледи заказују .

За преглед је неопходан упут.