Начелник службе  др Бранко Мрђен, специјалиста инфектологије, субспецијалиста гастроентерохепатологије.

Шеф одсека инфективног одељења др Мирјана Васиљевић Хоџић, специјалиста инфектологије

Главна сестра Гордана Васиљевић,виша медицинска сестра

Одељење ради непрекидно 24 часа. За специјалистички преглед је неопходан упут.

Здравствене услуге се пружају пацијентима свих узраста.

Информације

Телефон : 015/873-333
локал:108

Области рада:

Одељење за инфективне болести располаже Специјалистичком амбулантом и Одељењем . Делокруг рада обухвата дијагнозу и лечење инфективних болести, консултативне прегледе по позиву и захтеву осталих специјалистичких одељења, ултразвучне прегледе абдомена и здравствено – васпитни рад.


Дијагностика и лечење:

• висококонтагиозне инфекције;
• респраторне инфекције;
• цревне инфекције;
• неуро – инфекције;
• трансмисивне болести;
• зоонозе;
• вирусни хепатитис и обољења јетре друге етиологије.