Сервисирање, поправка и одржавање медицинске опреме ЈН БР 32/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Хируршки потрошни материјал ЈН БР 05/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Услуга одржавања софтвера NexTBIZ

Конкурсна документација

Oбавештење о покретању преговарачког поступка

Потрошни материјал за инфективни отпад ЈН 10/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Бензин и дизел гориво ЈН 11/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 

Одлука о додели уговора

Материјал за трансфузију ЈН БР 08/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЈН БР 09/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о обустави поступка

Oдлука о додели уговора

Измена одлуке о додели уговора

Обавештење о обустави постука јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору

Медицинска опрема ЈН Бр. 74/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 

Измена и допуна конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

РТГ материјал JН БР 03/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА  МИКРОБИОЛОГИЈУ И ПАТОЛОГИЈУ ЈН БР 02/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Медицински гасови ЈН 17/2019

Oбавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Храна ЈН 14/2019

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈН 29/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал ЈН 16/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Средства за одржавање хигијене ЈН 15/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Линеарна сонда за апарат Х300 РЕ JН 71/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ JН 04/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Реагенси и потрошни материјал за апарат Стратус ЈН 05/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Лабораторијски материјал ЈН БР 27/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Мазут ЈН БР 18/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ КОЈИ НЕ ЗАВИСИ ОД ТИПА МАШИНЕ ЈН БР 64/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору

Нерегистровани лекови ЈН БР 07/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Услуга одржавања постојећих информационих система: Heliant Health и LIS

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Материјал за техничко одржавање ЈН 13/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ КОЈИ ЗАВИСИ ОД ТИПА МАШИНЕ ЈН 01/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Рендген цев ЈН бр. 63/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Хируршки конци ЈН бр. 06/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору

Сервисирање, поправка и одржавање медицинске опреме ЈН 30/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Постељина и болесничко рубље ЈН 12/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Допуна постојећег моторног система за потребе Одељења ортопедије ЈН 10/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Потрошни материјал за инфективни отпад ЈН 10/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Бензин и дизел гориво ЈН 11/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Услуга одржавања софтвера NexTBIZ ЈН бр. 21/2018,

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЈН бр. 10/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oдлука о додели уговора

Oдлука о додели уговора

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору

Угаљ 19/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Материјал за трансфузију ЈН бр. 09/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Медицински гасови ЈН 18/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

15/2018 ХРАНА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА  МИКРОБИОЛОГИЈУ И ПАТОЛОГИЈУ ЈН БР 02/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о обустави поступка

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Мазут ЈН бр 20/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Канцеларијски материјал ЈН бр 17/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Средства за одржавање хигијене ЈН бр 16/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЈН 34/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Лабораторијски реагенси ЈН 04/2018

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈН 22/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Нерегистровани лекови – поновљени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

РТГ материјал ЈН 03/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Материјал за техничко одржавање ЈН 14/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oдлука о обустави поступка

Лабораторијски реагенси за апарат Sysmex CA 1500 ЈН  37/2018

 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Потрошни материјал за дијализу по типу машине ЈН  36/2018

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Oдлука о измени уговора о јавној набавци

Услуга одржавања постојећих информационих система: Heliant Health и LIS ЈН  38/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Реагенси и потрошни материјал за апарат Стратус ЈН  05/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Хируршки конци ЈН  06/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Нерегистровани лекови ЈН  08/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ ЈН 01/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема ЈН 57/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Oдлука о додели уговора

Oдлука о обустави постука јавне набавке

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору

Потрошни материјал за инфективни отпад ЈН 11/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Бензин и дизел гориво ЈН 12/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Медицинска опрема ЈН 53/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Инструменти за Одељење урологије ЈН бр. 81/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Услуге одржавања и сервисирања дијализних апарата ЈН бр. 77/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Санитетски и медицински потрошни материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Одлука о измени Одлуке о додели уговора бр 11 од 03.01.2018.год

Oбавештење о закљученом уговору

Услуга одржавања софтвера NexTBIZ  ЈН бр. 22/2017

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Рендген апарат ЈН бр. 67/2017

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Угаљ ЈН  20/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Постељина и болесничко рубље 14/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Материјал за трансфузију ЈН  10/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Медицински гасови 19/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Ремонт топловодне котларнице ЈН 70/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рендген апарат ЈН бр. 67/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

ХРАНА  ЈН 16/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Одлука о додели уговора

Лабораторијски реагенси ЈН 04/2017

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Kонкурсна документација

Измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал ЈН 18/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

Средства за одржавање хигијене ЈН 18/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Услуге осигурања ЈН 23/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Лабораторијски материјал ЈН 51/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Реагенси и потрошни материјал за апарат Стратус ЈН бр. 05/2017

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ЈН БР  15/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Нерегистровани лекови ЈН БР 08/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Хируршки конци ЈН БР 06/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Материјал за микробиологију ЈН БР 02/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ ЈН БР 01/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 04.04.2017.

Одлука о додели уговора

Одлука о измени одлуке о додели уговора

Бензин и дизел гориво ЈН 13/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 20.03.2017.

Одлука о додели уговора

Потрошни материјал за инфективни отпад ЈН 12/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

РТГ материјал ЈН 03/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Мазут ЈН 27/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 24.01.2017.

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

РТГ материјал ЈН 11/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору

Медицинска опрема – Ортопедска бушилица ЈН 38/16

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Реагенси за трансфузију ЈН 12/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Медицински гасови ЈН 26/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 13/16

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење конкурсне документације 31.10.2016.

Измена конкурсне документације 31.10.2016.

Појашњење конкурсне документације 01.11.2016.

Измена конкурсне документације 01.11.2016.

Појашњење конкурсне документације 02.11.2016.

Измена конкурсне документације 02.11.2016.

Измена конкурсне документације 03.11.2016.

Појашњење конкурсне документације 04.11.2016.

Измена конкурсне документације 04.11.2016.

Појашњење конкурсне документације 10.11.2016.

Измена конкурсне документације 10.11.2016.

Појашњење конкурсне документације 16.11.2016.

Појашњење конкурсне документације 18.11.2016.

Измена конкурсне документације 18.11.2016.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Материјал за трансфузију ЈН 10/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 18.10.2016.

Измена конкурсне документације 18.10.2016.

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Услуга одржавања софтвера NexTBIZ ЈН 09/16

Обавештење о покретању преговарачког посупка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Ултразвучни апарат за потребе Службе ургентног пријема ЈН 105/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Угаљ ЈН 30/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Мазут ЈН 27/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Храна ЈН 24/16

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Средства за одржавање хигјене ЈН 23/16

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Канцеларијски материјал ЈН 22/16

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Нерегистровани лекови ЈН 07/16

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Лабораторијски реагенси JN 08/16

Одлука о додели уговора

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Услуге чишћења и одржавања хигијене у Општој болници Лозница JN 95/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација.

Појашњење конкурсне документације 29.06.2016.

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге осигурања ЈН 60/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Хируршки конци ЈН 04/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 16.05.2016.

Измена конкурсне документације 16.05.2016.

Појашњење конкурсне документације 20.05.2016.

Измена конкурсне документације 20.05.2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњење конкурсне документације 23.05.2016.

Појашњење конкурсне документације 26.05.2016.

Појашњење конкурсне документације 02.06.2016.

Појашњење конкурсне документације 10.06.2016.

Измена конкурсне документације 10.06.2016.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Транспортни кревети (стречери) ЈН 83/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Ултразвучни апарат ЈН 42/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Адаптација дела простора сутерена ХГО блока за Одељење за ургентни пријем JN 50/60

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за хемодијализу ЈН 1/16

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације 08.04.2016.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Медицинска опрема за опремање одељења за пријем и збрињавање ургентних стања ЈН 45/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Топли ходник између Интерног одељења и ХГО блока ЈН 51/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Materijal za hemodijalizu JN 1/16 – Izmena konkursne dokumentacije 01.04.2016.

Адаптација дела простора сутерена ХГО блока за Одељење за ургентни пријем ЈН 50/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Materijal za hemodijalizu JN 1/16 – Izmena konkursne dokumentacije 23.03.2016.

Materijal za tehničko održavanje – Izmena konkursne dokumentacije 14.03.2016.

Posteljina i bolesničko rublje – Izmena konkursne dokumentacije 14.03.2016.

Materijal za hemodijalizu JN 1/16 – Izmena konkursne dokumentacije 14.03.2016.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ

ПОСТЕЉИНА И БОЛЕСНИЧКО РУБЉЕ

Одлука о додели уговора – Постељина и болесничко рубље

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ

Одлука о додели уговора – Материјал за техничко одржавање

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНФЕКТИВНИ ОТПАД

Одлука о додели уговора – Потрошни материјал за инфективни отпад

БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

Одлука о додели уговора – Бензин и дизел за моторна возила

Молерско фарбарски радови у Општој болници Лозница ЈН 50/15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Радови на санацији санитарних чворова у Општој болници Лозница ЈН 47/15

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Нова централна стерилизација – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Mатеријал за микробиологију и патологију 42/15

обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Izmena konkursne dokumentacije 19.01.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije 11.01.2016.

Измена конкурсне документације 25.12.2015.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Медицински гасови 33/15

Конкурсна документација 33/15

Позив за подношење понуда 33/15

Мазут 30/15

Конкурсна документација 30/15

Позив за подношење понуда 30/15

Ремонт топловодног котла 27/15

Конкурсна документација 27/15

Позив за подношење понуда 27/15

АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА 28/15

Конкурсна документација 28/15

Позив за подношење понуда 28/15

Санитетски и медицински потрошни материјал 29/15

Конкурсна документација 29/15

Позив за подношење понуда 29/15

Нова централна стерилизација – измена конкусне документације 13.08.2015

Појашњење конкурсне документације Нова централна стерилизација

PozivZaPodnosenjePonude Бензин и дизел за моторна возила 23/15

Konkursna dokumentacija Бензин и дизел за моторна возила 23/15

Измена конкурсне документације Нова централна стерилизација

Нова централна стерилизација  

Храна 21/15

Храна 21/15

Средства за одржавање хигијене 20/15

Средства за одржавање хигијене 20/15

Канцеларијски материјал 19/15

Канцеларијски материјал 19/15

Materijal za transfuziju

Материјал за трансфузију