Лекари наше болнице су учествовали на XIII Симпозијуму ургентне медицине Србије са међународним учешћем на Златибору од 13. од 16. маја 2018.

Др Милорад Тадић, специјалиста ургентне медицине, начелник службе пријема и збрињавања ургентних стања, учествовао је на симпозијуму са усменом презентацијом рада „Психијатријски симптоми као први знак неуролошки немих тумора мозга“.

3

Др Маријана Станимировић,  лекар на специјализацији гинекологије и акушерства представила је рад  ,,Диференцијална дијагноза бола у грудима у служби ургентног пријема Опште болнице Лозница”.

2

 

Др Сања Ђурић,  лекар на специјализацији интерне медицине, представила је рад  ,,Криза свести – дијагностички изазов или злоупотребљена дијагноза”.

1

 

Др Јасмина Рангелов Кулезић, специјалиста трансфузиолог, представила је рад  ,,Поремећаји коагулације и трансфузија крвних компонената код пацијената у трауми”.

4

Презентовани радови лекара Опште болнице Лозница на ХIII Симпозијуму ургентне медицине Србије биће објављени у АБЦ часопису ургентне медицине Српског лекарског друштва.