По речима Др Мире Вучетић в.д. директора Опште болнице  у току су  грађевинско технички радови на  одељењима Опште болнице Лозница.

У циљу побољшања услова за пацијенте а самим тим и пружања боље и квалитетније здравствене заштите  као и побољшања услова рада запослених, радови на адаптацији су у току на скоро свим одељењима Опште болнице Лозница.

Одсек за онкологију није кречен дуги низ година. Сада су у току молерско фарбарски радови a извршена је и неопходна санација  санитарних просторија.