5maj_poster-2У здравствеим установама у свету се обележава 5. мај, Светски дан хигијене руку у здравственим установама. Овај дан је установила Светска здравствена организација (СЗО) оснивајући Програм за безбедност пацијената „Чиста нега је сигурнија нега“, а мото под којим се сваке године оболежава 5. мај је „Сачувајте животе – оперите своје руке“.

Организујући Национални програм хигијене руку у здравственим установама под називом „Чисте руке – безбедне руке“, Србија је 2008. год. постала члан наведеног програма  СЗО.

Ове, 2016. године, тема 5. маја су чисте руке у хирургији и то од хируршких одељења до операционих сала и хируршких служби у ванболничим устнаовама (домовима здравља), a  под мотом „Хигијена руку је услов безбедне хируршке праксе“.

Хигијеном руку се спречава преношење микроорганизама, проузроковача болничких инфекција, од којих посебан значај имају бактерије отпорне на антибиотике. Правилном хигијеном руку не само што ће се смањити број болничких инфекција, већ ће се смањити и употреба антибитотика, а повећати безбедност пацијената.

Општа болница Лозница је  члан Програма СЗО за хигијену руку „Сачувајте животе – оперите своје руке“ од 2010.

      Поводом обележавања 5.маја у Општој болници је тог дана организовано предавање у партнерству са Удружењем здравствених радника Лозница о мерама превенције болничких инфекција са аспектом на значај стерилизације и значај хигијене руку, основним техникама и препорукама за хигијену руку, адекватном одабиру средстава за хигијену и дезинфекцију руку. Поред тог предавањем је обухваћен значај стерилизације у здравственим  установама, као и значај спровођења биолошке контроле стерилизације. Предавање је припремила Надица Полић, струковни санитарно-еколошки инжењер, специјалиста задужена за послове праћења БИ у Општој болници Лозница. Кроз предавање је истакнуто да је редовна и правилна хигијена руку  од виталног значаја како за болеснике тако и за здравствене раднике.  На одељењима Опште болнице Лозница су постављене налепнице поред места где се обавља хигијена руку са слоганом „Чисте руке-безбедне руке“ и замењен је један мањи број постера о правилним техникама хигијене руку и моменмтима када хигијену руку треба обавити.

Ове активности ће бити настављене и даље, током целе године, јер постоји потреба за тим. Посебно се посвећује значај едукацији нових здравствених радника и ученика на пракси.