unnamed-3

Др Душан Јовановић, заменик директора Ургентног центра Србије специјални изасланик Министра здравља, наставио је радну посету  болници  14. и 15. Новембра  како би помогао руководству болнице  и  запосленима да ниво услуга здравствене заштите што више побољшају.

У присуству в.д. директора др Зорана Ковачевића др Јовановић је боравио на Гинекологији, Ортопедији, Урологији, Педијатрији у Јединици интензивне неге, Микробиологији, Служби ургентног пријема.

Разговорао са докторима, присуствовао визитама, прегледао пацијенате, прегледао документацију.  Дао препоруке за рад интернистичке и ортопедске амбуланте, савете око вођења документације, међусобне комуникације и сл. Једна од препорука је да се на сајт болнице поставе распореди лекара који су задужени за давање информација о пацијентима у одређеном времену по одељењима.

Др Јовановић је одржао састанак са лекарима интерног одељења, разговорао о примљеним пацијентима током протеклог викенда. Присуствовао јутарњим састанцима у Управи болнице са дежурним лекарима и начелницима одељења. Сви дежурни лекари су подносили извештаје о стањима на одељењима у току протеклог дежурства.

Посете др Јовановића нашој болници имају за циљ унапређење квалитета рада ове установе и огледају се како у помоћи тако и у подршци у напору ка правилном вођењу документације, поштовања медицинских протокола и бољег односа према пацијентима.