4Др Душан Јовановић, заменик директора Ургентног центра Србије  у 2017. наставља са редовним посетама болници у циљу стручне помоћи како би пружање здравствених услуга било на што већем нивоу.

16. 1. 2017. године је у току свок обиласка посетио Ургентни пријем, присуствовао визитама на Хирургији,  Јединици интензивне неге, Ортопедији, Урологији и на Интерном одељењу. Прегледао документацију и  пацијенте.

Др Јовановић је констатовао  да се документација сада води уредно, извештаји за пацијенте се раде у дупликату али је истакао  и да стално треба радити на побољшању квалитета  рада како би пацијенти били задовољнији здравственим услугама а запослени имали боље радно окружење.

У сали за едукацију одржан је  радни састанак са управом болнице, начелницима одељења, шефовима одсека и главним сестрама.