Др Душан  Јовановић, заменик директра Ургентног центра Србије и Прим. др Весна Миољевић директорка Клинике за епидемиологију Клиничког центра Србије су 22. фебруара боравили у редовној посети болници.

Др Јовановић је у присуству директора др Зорана Ковачевића, помоћника директора др Милана Тодоровића,  др Јелене Ђенадић и др Гордане Петровић Тешић  присуствовао визитама и  извршо контролу на следећим одељењима: Ургентни пријем, Јединица интензивне неге, Интерно одељење, одсек за хемодијализу и специјалистичка  амбуланта, Хирургија, Орл и Очно одељење. Др Јовановић је присуствовао  редовном јутарњем састанку дежурних лекара и начелника са управом болнице.

У Управи болницe је одржан и колегијум на коме су присуствовали: руководство болнице, директорка Дома здравља и начелници одељења.

Др Јовановић је изнео своја запажања о досадашњим доласцима и дао смернице за побољшање рада болнице. Здовољан је затеченим стањем. Одсек за хемодијализу  је реновиран, специјалистичка интернистичка амбуланта реновирана, простор проширен.

Др Весна Миољевић, епидемиолог задовољна стањем у болници јер су испоштоване све процедуре од прошлог доласка.

Препорука је:  радити на подизању нивоа међусобне  комуникације и  нивоа љубазности.