Помоћници директора у обиласку радова.

Радови на реконструкцији одељења Опште болнице су у току.

Одељење неурологије је било у веома лошем  стању.Тренутно је замена подова,тоалети су реновирани,молерско фарбарски радови су у току.

Помоћници директора болнице Др Милан Тодоровић и Др Зоран Ковачевић  у току редовног обиласка радова су посетили одељење неурологије, онкологију где је извршена адаптација санитарних просторија као и молерски радови, и одељење хирургије.