Обавештавају се пацијенти, као и чланови њихових породица, да је на снази измењен режим рада на Интерном одељењу Опште болнице Лозница услед актуелне реконструкције објекта.

Напомињемо  да ниједан пацијент коме је неопходна хоспитализација и болничко лечење неће бити враћен кући, вћ ће бити збринут на неком од одељења Опште болнице Лозница у зависности од расположивости капацитета.