Упутство о начину обавештавања о умрлим пацијентима у Општој болници Лозница