Обавештавају се сви начелници и дежурни лекари да је јутарњи састанак у Управи болнице од 26. 2.2018. од 7,05 часова.

Радни календар 2018.   ( 15.1.2018.)

Обавештавају се начелници и дежурни лекари да је јутарњи састанак  у Управи болнице од 9.11. 2016. године од 7,30 часова.

Обавештење за евиденцију нежељених догађаја       9.11. 2016.

Обавештење за вођење документације             9.11.2016.

Састанак КМСЗТС огранка Ужице

Присуство полиције

Одлука о раписивању специјализација 10.02.2016.

 

Едукација здравствених радника 11.02.2016.

 

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 10.02.2016,

 

Обавештење о упуту за лабораторију 19.01.2016.

 

Забрана уношења мобилних телефона 19.01.2016.

 

Наредба о лабораторијским упутима 11.01.2016.

 

Забрена посета у ЈИН

 

Kлинички центар 03.11.2015.

 

Обавештење за пракирање за дежурне лекаре 04.09.2015.

 

Одлука о посетама пацијентима 30.06.2015.

 

Упутство о обезбеђењу хитног транспорта у другу установу 19.06.2015.

 

Упутство о начину обавештавања о умрлим пацијентима у Општој болници Лозница 19.06.2015.

 

Обавештење – Паркирање 17.06.2015.

 

Обавештење о осваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља 09.03.2015.

Термини за изношење прљавог веша 18.02.2015.

Забрана уласка приватних аутомобила у круг болнице 13.02.2015.