На основу Предлога Стручног савета Опште болнице Лозница Министар здравља Асс. др Златибор Лончар је 18.11. 2016. године донео

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛОЗНИЦА

Разрешавају се дужности у  Управном одбору болнице:

  1. др Анка Лукић Мојовић, члан
  2. др Љубинка Стојнић, члан
  3. др Добривоје Бојанић,члан

У Управни одбор Опште болнице из редова запослених  именују се за чланове:

  1. др Младен Лазић, специјалиста патоанатомије,  Општа болница Лозница
  2. др Радмила Поповић, специјалиста трансфузиологије, Општа болница Лозница
  3. др Предраг Станић, специјалиста урологије,Општа болница Лозница

У Општу болницу Лозница Решење је стигло 23.11. 2016. године

И

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛОЗНИЦА

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице Лозница:

  1. др Анђа Деспотовић, члан
  2. др Бранкица Јевтић, члан

У Надзорни одбор Опште болнице Лозница , из редова запослених именују се за чланове:

1. др Бранко Мрђен, специјалиста инфектологије, Општа болница Лозница

2. др Небојша Кошчица, специјалиста психијатрије, Општа болница Лозница

У Општу болницу Лозница решење  је стигло 23.11. 2016. године