IMG_5673Запослени у  одсеку  обезбеђења  и грејања  Опште болнице Лозница  добили  су нове униформе после дужег временског периода. У процесу је набавка опреме за остале запослене у  Техничкој служби, а у плану је и набавка униформе за здравствене раднике.