Именовани помоћници директора Опште болнице Лозница

В.д. директора Опште болнице Лозница др Зоран Ковачевић данас је за помоћника директора за интернистички сектор  именовао др Гордану  Петровић Тешић, специјалисту интерне медицине, субспецијалисту кардиологије:

img_6368.

За помоћника директора за сектор хируршких грана јуче је  именована др Јелена Ђенадић, специјалиста опште хирургије:

img_6337

За помоћника директора за економско финансијско пословање  и немедицинске послове именована  је Слађана Арнаутовић, дипломирани економиста:

img_6346