В.д. директора Опште болнице Лозница др Зоран Ковачевић данас је за помоћника директора за интернистички сектор  именовао др Гордану  Петровић Тешић, специјалисту интерне медицине, субспецијалисту кардиологије:

img_6368.

За помоћника директора за сектор хируршких грана јуче је  именована др Јелена Ђенадић, специјалиста опште хирургије:

img_6337

За помоћника директора за економско финансијско пословање  и немедицинске послове именована  је Слађана Арнаутовић, дипломирани економиста:

img_6346