4Захваљујући разумевању градоначелника и доброј сарадњи руководстава града и болнице  део круга на коме су смештени контејнери за комунални отпад болнице и дома здравља  асфалтиран је  почетком месеца. Град Лозница је у потпуности финансирао ове радове, извођач је фирма Стобекс из Лознице. 

 Део болничког круга који се користи за одлагање  комуналног  отпада  био је у  лошем стању. Прилаз је био изузетно тежак, посебно у периоду кадa падају кише, како за запослене спремаче у болници који свакодневно одлажу комунални отпад са одељења тако и за комунално предузеће које отпад одвози. Сада је прилаз много бољи и безбеднији на радост запослених који су везани да своје активности обављају на том делу круга.