УПУТСТВО О УПУЋИВАЊУ ПАЦИЈЕНАТА У ИНТЕРНИСТИЧКУ СЛУЖБУ