IMG_4894У Општој болници у току едукација здравствених радника на тему: Мере превенције болничких инфекција и безбедно управљање медицинским отпадом.

Наиме, директорка  болнице  др Мира Вучетић је  увела одржавање едукација за све здравствених радника Опште болнице. Едукацију  спроводи Прим.др Славица Петровић Тадић и лица задужена за праћење и контролу болничких инфекција у Општој болници.На овај начин здравствени радници се подсећају на мере заштите од болничких инфекција али и на правилно разврставање медицинског отпада јер, болничке инфекције представљају значајан здравствени и општедруштвени проблем, са низом могућих последица; медицинских, економских, етичких и законских. Учесталост болничких инфекција је различита у различитим болничким срединама.

Тачна учесталост непознаница је, због непотпуног откривања и пријављивања ових инфекција, хетерогености података прикупљаних применом различите методологије у различитим временским периодима .

Процењује се да је у развијеним земљама стопа инциденције болничких инфекција, код свих болнички лечених пацијената 5–10%, а на одељењима интензивне неге од 15–20%. Учесталост болничких инфекција, код свих болнички лечених, у неразвијеним земљама је значајно већа и креће се од од 10%-38,7%.