НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА  ХИРУРГИЈЕ  др Селимир Ковачевић, специјалиста опште  хирургије

      Одсек опште хирургије

            Шеф Одсека др Зоран Лазаревић, специјалиста опште хирургије   

  Главна сестра одељења Марина Станковић, виша медицинска сестра

На Одељењу хирургије  Опште болнице Лозница раде хирурзи: др Селимир Ковачевић, др Зоран Лазаревић, др Драган Гавриловић, др Јелена Ђенадић, др Лазар Петровић, др Миодраг  Лазаревић и др  Мирослав Дивнић на специјализацији су:  др Александар Лазаревић,  др Павле Пантелић и др Драган Цветиновић.

Информације

Телефон : 015/873-333

локали:

330 – хирушка амбуланта

333 – интензивна нега

124 – одељенске сестре

Области рада Одељења за хирургију :

– све операције из опште хирургије;

– све хитне трауме;

– комплетна абдоминална хирургија;

– лапароскопске операције;

– ендоскопски и хирушки прегледи.

Одељење хирургије располаже: 

  • Операционим блоком – са три операционе сале и неопходном медицинском опремом, са два стуба за лапароскопске операције, једним мобилним рендгеном, централном стерилизацијом.
  • Интензивном негом
  • Хирушком амбулантом
  • Ендоскопском амбулантом .
  • Хирушко стационарним одељењем .

Посете су дозвољене свакодневно од 14,00 – 15,00.

Информације о пацијентима сваки дан од 13,00 до 14,00 часова.