• Одељење опште хирургије
  • Одељење ортопедије са трауматологијом
  • Одељење урологије
  • Одељење оториноларнигологије
  • Одељење офталмологије