Начелник службе Драган Павловић, дипл. машински инжењер

Руководилац одржавања грађевинских објеката Слађана Ристић,грађевински техничар

Пословођа вешераја Силвана  Павловић

Пословођа централног грејања Вукашин Вучетић

Информације:

телефон:015/873-333

локали:

Начелник                                                  299

Грађевински техничар                      11о

Магацин                                                     120

Котларница                                              123

Кухиња                                                         142

Вешерај                                                        167

Возни парк                                                199

Електроничари и електричари     260

Мајстори                                                      289