logoСлужба за правне, кадровске и послове одбране и заштите

             НАЧЕЛНИК   Душан Лазић  дипломирани правник 

Ивана Крсманић, дипломирани економиста, референт за јавне набавке

Драгана Васиљевић, сарадник за безбедност, здравље и заштиту на раду ( тел. 873 333, лок.134; 878-286)

Информације

Тел.015/873 333

Локал  323

У служби  постоје 3 одсека

  • Одељење за кадровске послове

Шеф одсека Јелена Томић

Информације

Тел. 015/873-333

Локал  145

  • Одсек информатике

Шеф одсека Ненад Тешић

Тел. 015/873-333

Локал  268

  • Одсек за послове противпожарне  заштите

Шеф одсека Верољуб Драгићевић

Тел. 015/873-333

Локал  170

  • Одсек за комерцијалне послове и магацинско пословање

Шеф одсека Раде Тешић

Информације

Тел.015/873 333

Локал  120

  • Одсек за послове одбране и заштите

Шеф одсека Милош Милутиновић

Телефон:в015/ 873 333

Локал 111

  • Одсек социјалне медицине са статистиком

Одговорна сестра Марија Јокић

Телефон:в015/ 873 333

Локал   139