Служба за правне, кадровске и послове одбране и заштите

Служба за економско финансијске послове

Служба техничког одржавања