Начелник др Радмила Поповић, специјалиста трансфузиолог

Главни техничар Радојка Марковић,виши медицински техничар

У служби раде два лекара специјалисти трансфузиологије: др Радмила Поповић и др Јасмина Рангелов Кулезић,12 медицинских сестара са завршеним V степеном трансфузијског смера,од тога 2 струковна  медицинска техничара и 2 помоћне раднице-перачи лабораторијског посуђа.

Служба је смештена у сутеренском делу хируршког блока.

Радно време:

Сваког радног дана:

-Рад са добровољним даваоцима крви 7,30-13,30h

-Амбулантно узимање узорака крви 7,30-10,00h

-Контрола протромбинског времена 10,00-13,00h

-Упис у Регистар давалаца костне сржи 7,30-13,30h

-Издавање резултата 13,30h-14,00h

Информације на телефон  015/873-333

Локали:

Начелник                                                             252

Лекарска ординација                                        128

Медицински техничари                                  165

Служба за трансфузију крви се бави пословима базичне и клиничке трансфузиологије.

Делатност Службе и услуге:

-Рад са добровољним даваоцима крви сваког радног дана у служби. Акције добровољног давања крви на терену се изводе у месним заједницама у сарадњи са Општинском организацијом Црвеног крста, Удружењима добровољних давалаца крви и Удружењима грађана.

-Рад на мотивацији и промовисању Регистра давалаца костне сржи.

-Обрада, тестирање, чување и издавање крвних компонената-24 х за потребе пацијената који се лече у нашој болници.

-Пренатална заштита трудница (крвне групе, Rh фенотип, скрининг, титар и идентификација антитела).

-Тестирање амбулантних и болничких пацијената на HBс антиген, HCB антитела, HIV антиген/антитела, сифилис антитела.

-Тестирање амбулантних и болничких пацијената-крвне групе, Rh фактор, Cооmbsov тест, ирегуларна антитела.

-Аутологне трансфузије крви-преоперативни депозит.

-Консултативни рад у клиничкој примени компонената крви и корекцији хемостазе и коагулације.

-Контрола протромбинског времена (ПТ,ИНР) и одређивање и корекција антикоагулантне терапије.

Крв се прикупља и обрађује у складу са Законом о трансфузиолошкој делатности, и од ње се припремају крвне компоненте:

-концентровани еритроцити

-еритроцити ресуспендовани у SAGM

-филтрирани еритроцити

-замрзнута свежа плазма

-концентровани тромбоцити

Историјат

Служба за трансфузију крви формирана је 1961. године као Кабинет за трансфузију крви у „Маричића кући“ испод Општинског суда, са задатком да прикупља крв, да је обрађује и чува у прописаним условима и припрема за употребу. Кабинет је од 1965. године укључен у пренаталну заштиту трудница и новорођенчади. 1972. године Кабинет за трансфузију крви добио је првог лекара посебно едукованог у Заводу за трансфузију крви (Др Драгољуб Гајић), а 1984. првог лекара специјалисту трансфузиолога (Др Љиљана Антонић).

  1. одлуком Управног одбора Здравственог центра Кабинет за трансфузију крви подигнут је на ниво Службе за трансфузију крви.