Начелник Др Данијела Стојановић,специјалиста клиничке биохемије

Главни техничар Зорица Лукић, виши лабораторијски техничар

У служби раде са високом стручном спремом: др Данијела Стојановић специјалиста клиничке биохемије,Поповић Маријана дипл.фармацеут биохемичар  и Јелкица Војновић дипл.фармацеут биохемичар

 

Информације на телефон 015/873 333

Лабораторијски техничари   локал  122

Начелник     015/  874-620

Организација рада

У лабораторији Болнице пацијенти се примају истог дана, а резултати анализа се издају истог дана за све пацијенте до 14 ч, изузев за анализе за чију јуе обраду потребно више времена.

Хитни случајеви се раде одмах и резултати се издају за 30 минута до 2 часа, у зависности од врсте анализе.

Лабораторија ради 24 сата