Начелник службе Прим.др Славица Петровић – Тадић, специјалиста хигијене.

Главни техничар Славица Лукић Ђурић, виши санитарни техничар.

Телефон 015 /71 000 33 или преко централе 015 /873 333 лок 258

Телефон у погону за  третман инфективног медицинског отпада 873 333 лок 304

Пословођа третмана инфективног медицинског отпада Александар Лукић