Сектор заједничких интернистичких послова има следеће службе и одсеке

 1. Служба пријема и збрињавања ургентних стања
 2. Служба анестезије са интезивном негом
  • Одсек интезивне неге
 3. Служба лабораторије
 4. Служба микробиологије
 5. Служба радиологије
  • Одсек ултразвучне дијагностике
 6. Служба трансфузиологије
 7. Служба патоанатомије
 8. Служба дерматовенерологије
 9. Служба социјалне медицине са статистиком
  • Одсек информатике и медицинске статистике
 10. Служба медицинског снабдевања
 11. Служба за интрахоспиталну контролу, третман медицинског отпада и  болничка исхрана