Начелник службе  др Љиљана Цветковић,спец.инфектологије

Главна сестра Гордана Васиљевић,виша медицинска сестра

На одељењу за инфективне болести раде специјалисти инфектологије – Др Љиљана Цветковић и Др Бранко Мрђен и Др  Mирјана Васиљевић Хоџић, на специјализацији.

Одељење ради непрекидно 24 часа. За специјалистички преглед је неопходан упут.

Здравствене услуге се пружају пацијентима свих узраста.

Информације

Телефон : 015/873-333
локал:108

Области рада:

Одељење за инфективне болести располаже Специјалистичком амбулантом и Одељењем . Делокруг рада обухвата дијагнозу и лечење инфективних болести, консултативне прегледе по позиву и захтеву осталих специјалистичких одељења, ултразвучне прегледе абдомена и здравствено – васпитни рад.


Дијагностика и лечење:

• висококонтагиозне инфекције;
• респраторне инфекције;
• цревне инфекције;
• неуро – инфекције;
• трансмисивне болести;
• зоонозе;
• вирусни хепатитис и обољења јетре друге етиологије.