На одељењу гинекологије у току је кречење свих просторија.

Одељење гинекологије је последњи пут кречено пре више од 10  година. Зидови су били у катастрофалном стању. Плафон је на више места прокишњавао.Сада се  то санира и обављају молерски радови. На тај начин ће свим запосленим  бити омогућени услови за бољи рад а пацијентима ће боравак на одељењу бити квалитетнији.