Након изливања канализције сви специјалистички  прегледи су вршени на одељењима. Гужве су биле велике јер амбуланте на одељењима су наменске за прегледе пацијената на болничко лечење.

Постепено су амбуланте оспособљаване за рад. Најпре је рад почео у Служби за трансфузију крви а потом у амбулантама  неурологије  и психијатрије. Утоку прошле седмице рад у ортопедској и реуматолошкој амбуланти, а од ове седмице рад у хируршкој и уролошкој амбуланти, кабинету за ендоскопију.

Амбуланте које су након поплаве биле ван употребе су детаљно очишћене, дезинфиковане и окречене. Сушење зидова и подова је обављено као и воскарење површина. Постављене су плочице у кабинету за ендоскопију.

Рад амбуланти  је од 7-14 часова сваког радног дана. За специјалистичке прегледе  неопходно је имати одговарајући  упут.