Начелник службе др Небојша Кошчица, специјалиста психијатрије

Главни техничар  Спасоје Васић, медицински техничар

На одељењу раде специјалисти  психијатрије : др Милорад Јовановић,др Небојша Кошчица,Прим. др Синиша Јововић субспецијалиста судске психијатрије, др Јелена Екмешчић, др Снежана Алексић и др  Јасмина  Перић и др Ивица Марковић

Одељење располаже са 39 постеља.

Информације

Телефон :                015/873-333
локал:      

Специјалистичка амбуланта:  200

Психолог:                                           103

 

Сестре:                                                 263

У склопу одељења је  одсек психијатријског одељења са дневном болницом,специјалистичке амбуланте–психијатрије,амбуланта за прегледе код психолога и амбуланта за рад социјалног радника.

Одељење је у згради старе болнице.

Специјалистичке амбуланте су смештене  у сутеренском делу  хируршко-гинеколошког блока.

Радно време амбуланти је од 7,00-14,00.

Прегледи код психијатра,психолога и социјалног радника се заказују на телефон 873-333 локал 200.

Одељење ради непрекидно 24 часа. За специјалистички преглед је неопходан упут.

Области рада:

Одељење психијатрије  располаже специјалистичком амбулантом и одељењем . Делокруг рада обухвата дијагнозу и лечење психијатријских  болести, консултативне прегледе по позиву и захтеву осталих специјалистичких одељења и здравствено – васпитни рад.


Историјат

Одељења психијатрије и неурологије су до 1995. године били у склопу једног одељења –неуропсихијатрије.

Први лекар др Радован Бањанац специјалистa неуропсихијатрије почиње амбулантни рад у августу 1968. године, у сутерену данашњег хируршко-гинеколошког блока.

  1. године долазе др Милан Јoвановић и др Борисав Кошчица.1974. године одељења се премештају у зграду старе болнице и  1995. године раздвајају се на одељење психијатрије и неурологије.