Нормализује се рад у специјалистичким амбулантама у хируршком блоку као и у служби за трансфузију крви

Након изливања канализације почетком месеца у сутеренски део хируршког блока Служба за трансфузију крви, специјалистичке амбуланте неурологије, психијатрије,

анстезије, реуматологије, хирургије, урологије,ортопедије нису радила. Прегледи су вршени у амбулантама на одељењима.

Урађено је детаљно чишћење и дезинфекција просторија и опреме,као и воскарење подних површина. Резултати брисева на бактериолошку чистоћу су задовољавајући тако да се рад у овој недељи постепено нормализује. Служба за трансфузију крви је почела са уобичајеним радом у уторак, у среду неуролошка и

психијатријска амбуланта, у четвртак реуматолошка и у плану је да до краја недеље крену са

радом и хируршка и уролошка амбуланта.