После велике кише која је падала у ноћи између 2. и 3.  и 3. и 4. августа   ове године  запушенa  je фекалнa канализације, на простору између ограде Опште болнице Лозница према фудбалском игралишту и  парку. При томе је дошло до изливања фекалних отпадних вода у сутеренски део хируршког блока Опште болнице. Амбуланте за специјалистичке прегледе: урологије,хирургије,психијатрије, неурологије, кабинет за еег и ендоскопију као и болничка апотека и служба за трансфузију, затим магацински део и гардероба за пацијенте хирушког блока  су потопљене отпадном водом.

При томе је настала велика материјална штета као и застој у раду свих наведених амбуланти.Уништен  је намештај, подови као и велика количина санитетског материјала.

Општа болница је одмах приступила санацији датог проблема тј. урађено је чишћење и дезинфекција свих проторија  и то више пута, а  Градско веће је обезбедило две машине за сушење просторија.

В.Д. Директорка Опште болнице др Мира Вучетић  са сарадницима  моли грађане за разумевање због отежаних услова рада и обављања свих прегледа на одељењима.

Руководство Опште болнице  је у фебруару 2015.године  поднeло захтев ЈП “Водовод и канализација” за решење датог проблема .

Такође је ЈП “Водовод и канализација” одмах  након  изливања фекалија  обавештено о стању  у Општој болници и прослеђен је  захтев да се очисте   канализационе шахте.

Руководство болнице се нада да ће  се стање средити у току следеће недеље и да ће бити омогућено редовно обављање прегледа у тим просторијама. Забринутост је само  шта ће се десити при следећим падавинама уколико се проблем до тада не реши.