Претварање гаражног и  магацинског простора у простор за третман инфективног медицинског отпада.

Руководство Oпште  болнице на челу са Др Миром Вучетић  је успело од Министарства здравља да обезбеди финансијска средства у вредности за 842.000,00 динара за претварање  гаражног и магацинског простора у просторије за третман медицинског инфективног отпада.

tretman ot. tretman otpada

ОБ Лозница је у деобном билансу   са Домом здравља, постала власник  опреме за стерилизацију инфективног отпада. Наиме приликом пројекта Министарства здравља РС  „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом“  тадашњи  Здравствени центар је добио аутоклав и дробилицу за инфективни отпад  и возило за превоз  инфективног отпада. Комплетна  опрема  је смештена у неадекватној згради – са неадекватним условима,  тако да је санитарни инспектор наложио измештање апаратуре у други  простор.

Почетком месеца су започети радови на адаптацији.