ВРЕМЕ ПОСЕТЕ БОЛЕСНИЦИМА У БОЛНИЦИ:  СВАКОДНЕВО ОД 14,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

  • Упутство за пацијенте на болничком лечењу:
  • Са собом је неопходно понети:
  • Оверену здравствену  књижицу  и личну  карту, прибор за личну хигијену;
  • Упут за болничко лечење, лабораторијске налазе, ЕКГ преглед интернисте (за децу – педијатра), документација о претходном лечењу, преглед анестезиолога;
  • За време болничког лечења пацијенти се морају придржавати кућног реда како не би ометали рад на одељењу.

Електронски упитник за процену степена никотинске зависности по Фагерстрому можете погледати кликом на линк  :  fagerstrom-test

РАСПОРЕД  ЛЕКАРА ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЛЕЖЕЋИМ ПАЦИЈЕНТИМА

ОД 13, 00  ДО 14, 00  ЧАСОВА У  СЕПТЕМБРУ   2017. ГОДИНЕ

ЈЕДИНИЦА ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

1.9. 2017. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
2. 9. 2017. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
3.9.2017. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
4.9.217. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
5.9.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
6.9.2017. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
7.9.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
8.9.2017. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
9.9.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
10.9.2017. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
11.9.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
12.9.2017. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
13.9.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
14.9.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
15.9.2017. ДР ЉИЉАНА МЛАЂЕНОВИЋ
16.9.2017. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
17.9.2017. ДР ЉИЉАНА МЛАЂЕНОВИЋ
18.9.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
19.9.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
20.9.2017. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
21.9.2017. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
22.9.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
23.9.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
24.9.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
25.9.2017. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
26.9.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
27.9.2017. ДР ЉИЉАНА МЛАЂЕНОВИЋ
28.9.2017. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
29.9.2017. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
30.9.2017. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ


ХИРУРГИЈА

1.9. 2017. ДР  МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ
2. 9. 2017. ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
3.9.2017. ДР МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ
4.9.217. ДР ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ
5.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ЂЕНАДИЋ
6.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
7.9.2017. ДР ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
8.9.2017. ДР ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ
9.9.2017. ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
10.9.2017. ДР ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ
11.9.2017. ДР ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
12.9.2017. ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
13.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
14.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ЂЕНАДИЋ
15.9.2017. ДР ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
16.9.2017. ДР МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ
17.9.2017. ДР ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
18.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
19.9.2017. ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
20.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ЂЕНАДИЋ
21.9.2017. ДР ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
22.9.2017. ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
23.9.2017. ДР ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
24.9.2017. ДР СЕЛИМИР КОВАЧЕВИЋ
25.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
26.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ЂЕНАДИЋ
27.9.2017. ДР ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
28.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ЂЕНАДИЋ
29.9.2017. ДР ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
30.9.2017. ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ

Информације се дају у старој амбуланти хирурушког одељења. Податке давати за сваког пацијента посебно.


ПЕДИЈАТРИЈА
 

1.9. 2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
2. 9. 2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
3.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
4.9.217. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
5.9.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
6.9.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
7.9.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
8.9.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
9.9.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
10.9.2017. ДР ЕМИЛИЈА СТАНОЈЕВИЋ
11.9.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
12.9.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
13.9.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
14.9.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
15.9.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
16.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
17.9.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
18.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
19.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
20.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
21.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
22.9.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
23.9.2017. ДР ЕМИЛИЈА СТАНОЈЕВИЋ
24.9.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
25.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
26.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
27.9.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
28.9.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
29.9.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
30.9.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ

ОЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

1.9. 2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
2. 9. 2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
3.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
4.9.217. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
5.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
6.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
7.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
8.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
9.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
10.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
11.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
12.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
13.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
14.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
15.9.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
16.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
17.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
18.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
19.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
20.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
21.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
22.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
23.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
24.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
25.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
26.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
27.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
28.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
29.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
30.9.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ

ГРУДНО ОДЕЉЕЊЕ:

1.9. 2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
2. 9. 2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
3.9.2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
4.9.217. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
5.9.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
6.9.2017. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
7.9.2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
8.9.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
9.9.2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
10.9.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
11.9.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
12.9.2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
13.9.2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
14.9.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
15.9.2017. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
16.9.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
17.9.2017. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
18.9.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
19.9.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
20.9.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
21.9.2017. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
22.9.2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
23.9.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
24.9.2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
25.9.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
26.9.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
27.9.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
28.9.2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
29.9.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
30.9.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ

 

ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ:

1.9. 2017. ДР ЗЛАТКО ЈОЈИЋ
2. 9. 2017. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ
3.9.2017. ДР СНЕЖАНА КЕСЕРОВИЋ
4.9.217. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ
5.9.2017. ДР ВЕСНА ФИНОГЕНОВ ТОШИЋ
6.9.2017. ДР СЛАЂАНА СТАЈИЋ ГРУЈИЋ
7.9.2017. ДР ЗЛАТКО ЈОЈИЋ
8.9.2017. ДР ВЕСНА ВУЧЕТИЋ
9.9.2017. ДР ЗЛАТКО ЈОЈИЋ
10.9.2017. ДР ВЕСНА ВУЧЕТИЋ
11.9.2017. ДР ВЕСНА ФИНОГЕНОВ ТОШИЋ
12.9.2017. ДР НЕНАД ФИЛИПОВИЋ
13.9.2017. ДР  ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ ТЕШИЋ
14.9.2017. ДР ЗОРКА ТОШИЋ
15.9.2017. ДР ЗЛАТКО ЈОЈИЋ
16.9.2017. ДР СНЕЖАНА КЕСЕРОВИЋ
17.9.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ ТЕШИЋ
18.9.2017. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ
19.9.2017. ДР ДУШАНКА ЧОЛИЋ
20.9.2017. ДР СЛАЂАНА СТАЈИЋ ГРУЈИЋ
21.9.2017. ДР ЗЛАТКО ЈОЈИЋ
22.9.2017. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ
23.9.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ ТЕШИЋ
24.9.2017. ДР ЗОРКА ТОШИЋ
25.9.2017. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ
26.9.2017. ДР ДУШАНКА ЧОЛИЋ
27.9.2017. ДР СЛАЂАНА СТАЈИЋ ГРУЈИЋ
28.9.2017. ДР ЗОРКА ТОШИЋ
29.9.2017. ДР СНЕЖАНА КЕСЕРОВИЋ
30.9.2017. ДР ВЕСНА ВУЧЕТИЋ

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОДУЖЕНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ

-САНАТОРИЈУМ БАЊА КОВИЉАЧА:

1.9. 2017. ДР МИЛАНКА МАРКОВИЋ
2. 9. 2017. ДР МИЛАНКА МАРКОВИЋ
3.9.2017. ДР МИЛАНКА МАРКОВИЋ
4.9.217. ДР МИЛАНКА МАРКОВИЋ
5.9.2017. ДР МИЛАНКА МАРКОВИЋ
6.9.2017. ДР МИЛАНКА МАРКОВИЋ
7.9.2017. ДР МИЛАНКА МАРКОВИЋ
8.9.2017. ДР МИЛАНКА МАРКОВИЋ
9.9.2017. ДЕЖУРНИ ЛЕКАР
10.9.2017. ДЕЖУРНИ ЛЕКАР
11.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
12.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
13.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
14.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
15.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
16.9.2017. ДЕЖУРНИ ЛЕКАР
17.9.2017. ДЕЖУРНИ ЛЕКАР
18.9.2017. ДР МИЛЕНА АВРАМОВИЋ
19.9.2017. ДР МИЛЕНА АВРАМОВИЋ
20.9.2017. ДР МИЛЕНА АВРАМОВИЋ
21.9.2017. ДР МИЛЕНА АВРАМОВИЋ
22.9.2017. ДР МИЛЕНА АВРАМОВИЋ
23.9.2017. ДЕЖУРНИ ЛЕКАР
24.9.2017. ДЕЖУРНИ ЛЕКАР
25.9.2017. ДР ЉУБИНКА СТОЈНИЋ
26.9.2017. ДР ЉУБИНКА СТОЈНИЋ
27.9.2017. ДР ЉУБИНКА СТОЈНИЋ
28.9.2017. ДР ЉУБИНКА СТОЈНИЋ
29.9.2017. ДР ЉУБИНКА СТОЈНИЋ
30.9.2017. ДЕЖУРНИ ЛЕКАР

НЕУРОЛОГИЈА:

1.9. 2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
2. 9. 2017. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
3.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
4.9.217. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
5.9.2017. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
6.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
7.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
8.9.2017. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
9.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
10.9.2017. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
11.9.2017. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
12.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
13.9.2017. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
14.9.2017. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
15.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
16.9.2017. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
17.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
18.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
19.9.2017. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
20.9.2017. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
21.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
22.9.2017. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
23.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
24.9.2017. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
25.9.2017. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
26.9.2017. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
27.9.2017. ДР БИЉАНА СИМИЋ
28.9.2017. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
29.9.2017. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
30.9.2017. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ

УРОЛОГИЈА:

1.9. 2017. ДР ЈАДРАНКА МАРИНКОВИЋ
2. 9. 2017.  
3.9.2017. ДР ЈАДРАНКА МАРИНКОВИЋ
4.9.217. ДР ЈАДРАНКА МАРИНКОВИЋ
5.9.2017. ДР ЈАДРАНКА МАРИНКОВИЋ
6.9.2017. ДР ЈАДРАНКА МАРИНКОВИЋ
7.9.2017. ДР ЈАДРАНКА МАРИНКОВИЋ
8.9.2017. ДР ЗОРАН ЈОВИЋ
9.9.2017.  
10.9.2017. ДР ЗОРАН ЈОВИЋ
11.9.2017. ДР ЗОРАН ЈОВИЋ
12.9.2017. ДР ЗОРАН ЈОВИЋ
13.9.2017. ДР ЗОРАН ЈОВИЋ
14.9.2017. ДР ЗОРАН ЈОВИЋ
15.9.2017. ДР СВЕТЛАНА СЕКУЛИЋ
16.9.2017.  
17.9.2017. ДР СВЕТЛАНА СЕКУЛИЋ
18.9.2017. ДР СВЕТЛАНА СЕКУЛИЋ
19.9.2017. ДР СВЕТЛАНА СЕКУЛИЋ
20.9.2017. ДР СВЕТЛАНА СЕКУЛИЋ
21.9.2017. ДР СВЕТЛАНА СЕКУЛИЋ
22.9.2017. ДР СВЕТЛАНА СЕКУЛИЋ
23.9.2017.
24.9.2017. ДР ПРЕДРАГ СТАНИЋ
25.9.2017. ДР ПРЕДРАГ СТАНИЋ
26.9.2017. ДР ПРЕДРАГ СТАНИЋ
27.9.2017. ДР ПРЕДРАГ СТАНИЋ
28.9.2017. ДР ПРЕДРАГ СТАНИЋ
29.9.2017. ДР ПРЕДРАГ СТАНИЋ
30.9.2017.  

ПСИХИЈТРИЈА:

1.9. 2017. ДР СНЕЖАНА ЛАЗИЋ АЛЕКСИЋ
2. 9. 2017. ДР ЈЕЛЕНА ЕКМЕШЧИЋ
3.9.2017. ДР СНЕЖАНА ЛАЗИЋ АЛЕКСИЋ
4.9.217. ДР ЈЕЛЕНА ЕКМЕШЧИЋ
5.9.2017. ДР СНЕЖАНА ЛАЗИЋ АЛЕКСИЋ
6.9.2017. ДР ЈЕЛЕНА ЕКМЕШЧИЋ
7.9.2017. ДР СНЕЖАНА ЛАЗИЋ АЛЕКСИЋ
8.9.2017. ДР НЕБОЈША КОШЧИЦА
9.9.2017. ДР СИНИША ЈОВОВИЋ
10.9.2017. ДР НЕБОЈША КОШЧИЦА
11.9.2017. ДР МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
12.9.2017. ДР ИВИЦА МАРКОВИЋ
13.9.2017. ДР НЕБОЈША КОШЧИЦА
14.9.2017. ДР ИВИЦА МАРКОВИЋ
15.9.2017. ДР ЈАСМИНА ПЕРИЋ
16.9.2017. ДР МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
17.9.2017. ДР ЈАСМИНА ПЕРИЋ
18.9.2017. ДР ИВИЦА МАРКОВИЋ
19.9.2017. ДР МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
20.9.2017. ДР ЈАСМИНА ПЕРИЋ
21.9.2017. ДР ИВИЦА МАРКОВИЋ
22.9.2017. ДР СИНИША ЈОВОВИЋ
23.9.2017. ДР ЈАСМИНА ПЕРИЋ
24.9.2017. ДР СИНИША ЈОВОВИЋ
25.9.2017. ДР МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
26.9.2017. ДР ИВИЦА МАРКОВИЋ
27.9.2017. ДР СИНИША ЈОВОВИЋ
28.9.2017. ДР МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
29.9.2017. ДР ИВИЦА МАРКОВИЋ
30.9.2017. ДР НЕБОЈША КОШЧИЦА

ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ:

У СЕПТЕМБРУ  задужена др Љиљана Цветковић

 

ОРТОПЕДИЈА:

Информације даје  ДЕЖУРНИ  ЛЕКАР за тај

 Смернице за унапређење исхране трудница и породиља у стационарним здравственим установама

Операције катаракте у Општој болници се обављају по листи чекања. 

Листа чекања:

- Уградња ендопротеза кука Цементна протеза
- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива Меко сочиво