ВРЕМЕ ПОСЕТЕ БОЛЕСНИЦИМА У БОЛНИЦИ:  СВАКОДНЕВО ОД 14,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

  • Упутство за пацијенте на болничком лечењу:
  • Са собом је неопходно понети:
  • Оверену здравствену  књижицу  и личну  карту, прибор за личну хигијену;
  • Упут за болничко лечење, лабораторијске налазе, ЕКГ преглед интернисте (за децу – педијатра), документација о претходном лечењу, преглед анестезиолога;
  • За време болничког лечења пацијенти се морају придржавати кућног реда како не би ометали рад на одељењу.

Електронски упитник за процену степена никотинске зависности по Фагерстрому можете погледати кликом на линк  :  fagerstrom-test

РАСПОРЕД ЛЕКАРА ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПАЦИЈЕНТИМА

ОД   13-14 ч  У  НОВЕМБРУ  2017.

 ЈЕДИНИЦA ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ:

1.11. 2017. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
2. 11. 2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
3.11.2017. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
4.11.217. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
5.11.2017. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
6.11.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
7.11.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
8.11.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
9.11.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
10.11.2017. ДР ЉИЉАНА МЛАЂЕНОВИЋ
11.11.2017. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
12.11.2017. ДР ЉИЉАНА МЛАЂЕНОВИЋ
13.11.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
14.11.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
15.11.2017. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
16.11.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
17.11.2017. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
18.11.2017. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
19.11.2017. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
20.11.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
21.11.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
22.11.2017. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
23.11.2017. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
24.11.2017. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
25.11.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
26.11.2017. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
27.11.2017. ДР ЉИЉАНА МЛАЂЕНОВИЋ
28.11.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
29.11.2017. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
30.11.2017. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ


ХИРУРГИЈА

ДАТУМ                          ЛЕКАР
01.11.2017. ДР  ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ
02 ДР ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
03 ДР МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ
04 ДР СЕЛИМИР КОВАЧЕВИЋ
05 ДР МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ
06 ДР ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
07 ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
08 ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
09 ДР ЈЕЛЕНА ЂЕНАДИЋ
10 ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
11 ДР ЈЕЛЕНА ЂЕНАДИЋ
12 ДР СЕЛИМИР КОВАЧЕВИЋ
13 ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
14 ДР ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
15 ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
16 ДР ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
17 ДР ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ
18 ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
19 ДР ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ
20 ДР ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
21 ДР ЈЕЛЕНА ЂЕНАДИЋ
22 ДР ПАВЛЕ ПАНТЕЛИЋ
23 ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
24 ДР ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
25 ДР МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ
26 ДР ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ
27 ДР ЗЛАТКО ПЕРИШИЋ
28 ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ
29 ДР СЕЛИМИР КОВАЧЕВИЋ
30 ДР АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ


ПОДАТКЕ ДАВАТИ ЗА СВАКОГ ПАЦИЈЕНТА ПОСЕБНО.
ИНФОРМАЦИЈЕ СЕ ДАЈУ У СТАРОЈ АМБУЛАНТИ ХИРУРШКОГ ОДЕЉЕЊА.

ОЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

1.11. 2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
2. 11. 2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
3.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
4.11.217. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
5.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
6.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
7.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
8.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
9.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
10.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
11.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
12.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
13.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
14.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
15.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
16.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
17.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
18.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
19.11.2017. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
20.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
21.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
22.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
23.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
24.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
25.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
26.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
27.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
28.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
29.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
30.11.2017. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ

ГРУДНО ОДЕЉЕЊЕ:

1.11. 2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
2. 11. 2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
3.11.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
4.11.217. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
5.11.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
6.11.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
7.11.2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
8.11.2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
9.11.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
10.11.2017. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
11.11.2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
12.11.2017. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
13.11.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
14.11.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
15.11.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
16.11.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
17.11.2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
18.11.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
19.11.2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
20.11.2017. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
21.11.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
22.11.2017. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
23.11.2017. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
24.11.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
25.11.2017. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
26.11.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
27.11.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
28.11.2017. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
29.11.2017. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
30.11.2017. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ

ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ:

1.11. 2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
2. 11. 2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
3.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
4.11.217. ДР МИРКО МРЂЕН
5.11.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
6.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
7.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
8.11.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
9.11.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
10.11.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
11.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
12.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
13.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
14.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
15.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
16.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
17.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
18.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
19.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
20.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
21.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
22.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
23.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
24.11.2017. ДР МИРКО МРЂЕН
25.11.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
26.11.2017. ДР ЕМИЛИЈА СТАНОЈЕВИЋ
27.11.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
28.11.2017. ДР СНЕЖАНА САРИЋ
29.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ
30.11.2017. ДР ДРАГИЦА КУЛИЋ

ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ:

У НОВЕМБРУ  задужена др Љиљана Цветковић

ОРТОПЕДИЈА:

Информације даје  ДЕЖУРНИ  ЛЕКАР за тај дан