ВРЕМЕ ПОСЕТЕ БОЛЕСНИЦИМА У БОЛНИЦИ:  СВАКОДНЕВО ОД 14,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

  • Упутство за пацијенте на болничком лечењу:
  • Са собом је неопходно понети:
  • Оверену здравствену  књижицу  и личну  карту, прибор за личну хигијену;
  • Упут за болничко лечење, лабораторијске налазе, ЕКГ преглед интернисте (за децу – педијатра), документација о претходном лечењу, преглед анестезиолога;
  • За време болничког лечења пацијенти се морају придржавати кућног реда како не би ометали рад на одељењу.

Електронски упитник за процену степена никотинске зависности по Фагерстрому можете погледати кликом на линк  :  fagerstrom-test

РАСПОРЕД ЛЕКАРА ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПАЦИЈЕНТИМА

ОД   13-14 ч  У  фебруару   2018.

ЈЕДИНИЦА ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ:

ДАТУМ                          ЛЕКАР
01.02.2018. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
02.2. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
03.2. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
04.2. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
05.2. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
06.2. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
07.2. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
08.2. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
09.2. ДР КРИСТИЈАНА ИЛИЋ
10.2. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
11.2. ДР КРИСТИЈАНА ИЛИЋ
12.2. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
13.2. ДР ЉИЉАНА ЗЛАТАНОВИЋ
14.2. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
15.2. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
16.2. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
17.2. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
18.2. ДР ЉИЉАНА МЛАЂЕНОВИЋ
19.2. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
20.2.. ДР КРИСТИЈАНА ИЛИЋ
21.2. ДР ЈАСМИНА ГЛАВОЊИЋ
22.2. ДР ОЛИВЕРА КАПЕТАНОВИЋ
23.2. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
24.2. ДР ВЛАДАН СЕКУЛИЋ
25.2. ДР СПОМЕНКА ТЕРЗИЋ
26.2. ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
27.2. ДР СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ
28.2. ДР ЉИЉАНА МЛАЂЕНОВИЋ

 

ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА

ДАТУМ                          ЛЕКАР
01.02.2018. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
02.2. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
03.2. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
04.2. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
05.2. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
06.2. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
07.2. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
08.2. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
09.2. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
10.2. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
11.2. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
12.2. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
13.2. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
14.2. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
15.2. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
16.2. ДР ГОРДАНА ЂУРИЧИЋ
17.2. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
18.2. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
19.2. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
20.2.. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
21.2. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
22.2. ДР ДРАГАНА КОЈИЋ ФУКС
23.2. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
24.2. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ
25.2. ДР ВЕСНА ВИЛИЋ
26.2. ДР БРАНКИЦА ЈЕВТИЋ
27.2. ДР ВЕСНА ГУЖВИЋ
28.2. ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ

 

НЕУРОЛОГИЈА:

ДАТУМ                          ЛЕКАР
01.02.2018. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
02.2. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
03.2. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
04.2. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
05.2. ДР БИЉАНА СИМИЋ
06.2. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
07.2. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
08.2. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
09.2. ДР БИЉАНА СИМИЋ
10.2. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
11.2. ДР БИЉАНА СИМИЋ
12.2. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
13.2. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
14.2. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
15.2. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
16.2. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
17.2. ДР БИЉАНА СИМИЋ
18.2. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
19.2. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
20.2.. ДР НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ
21.2. ДР БИЉАНА СИМИЋ
22.2. ДР ЗОРИЦА АЛЕКСИЋ
23.2. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
24.2. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
25.2. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ
26.2. ДР БИЉАНА СИМИЋ
27.2. ДР ДУШАН ЈОВАНОВИЋ
28.2. ДР ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВИЋ

ОЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

ДАТУМ                          ЛЕКАР
ДАТУМ ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
01.02.2018. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
02.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
03.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
04.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
05.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
06.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ/ ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
07.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
08.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
09.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
10.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
11.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
12.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
13.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
14.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
15.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
16.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
17.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
18.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
19.2. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
20.2.. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
21.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
22.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
23.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
24.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
25.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
26.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
27.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
28.2. ДР МИРА ВУЧЕТИЋ
30.1. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ
31.1. ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИЋ