УПРАВА

Др Милан Тодоровић, вршилац  дужности  директора,

специјалиста гинекологије и акушерства

unnamedДр Јадранка Маринковић, помоћник директора за сектор хируршких грана , специјалиста урологије, субспецијалиста онкологије

                 image-0-02-05-a5eae538571f504b9363dc0c87bd3e7df299d4392e8ac09d87f8ee8430248479-V               

      Др Душанка Чолић, помоћник директора за сектор интернистичких гранa,специјалиста интерне медицине, на субспецијализацији из кардиологије

1Слађана Арнаутовић, помоћник директора за економско финансијске   и немедицинске послове, дипломирани економиста

image-0-02-05-23031d73887074efa164dea70cf5924ffcb83918dc5e80e174d2e82287c9963f-V

ЗАСТУПНИК Опште болнице Лозница  Душан Лазић, дипломирани правник

Десанка Павловић, главна сестра болнице, струковна медицинска сестра

УПРАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК:

ДАРКО КАРАПАНЏИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА- МАСТЕР, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ЧЛАНОВИ:

ИВАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ  ЕКОНОМИСТА, ГРАДСКА УПРАВА

НЕБОЈША ТОДОРОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, ЛОЗНИЦА

НИКОЛА ПОПОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА  ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ СУ:

ДР МЛАДЕН ЛАЗИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ПАТОАНАТОМИЈЕ

ДР РАДМИЛА ПОПОВИЋ,СПЕЦИЈАЛИСТА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈЕ

ДР ПРЕДРАГ СТАНИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА УРОЛОГИЈЕ

НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК:

ВЕРА УНКОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ:

ДР МИЛИВОЈЕ ИСАКОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ, ЛОЗНИЦА

ГОРДАНА ДРАГУТИНОВИЋ, ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ,  ДОМ ЗДРВАЉА „ДР МИЛЕНКО МАРИН“ ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ:

ДР БРАНКО МРЂЕН, СПЕЦИЈАЛИСТА ИНФЕКТОЛОГИЈЕ

ДР НЕБОЈША КОШЧИЦА, СПЕЦИЈАЛИСТА ПСИХИЈАТРИЈЕ