УПРАВА


Др Милан Тодоровић, вршилац  дужности  директора, 

специјалиста гинекологије и акушерства

IMG-2564e5f9df4d7f87e95d81a7663bce73-V

др Младен Лазић, помоћник директора

специјалиста патоанатомије

1                                                                               Слађана Арнаутовић, помоћник директора за економско финансијске  

и немедицинске послове, дипломирани економиста

Душан Лазић, дипломирани правник,

заступник Опште болнице Лозница

                   Десанка Павловић, главна сестра болнице, 

            струковна медицинска сестра

УПРАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК:

ДАРКО КАРАПАНЏИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА- МАСТЕР, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ЧЛАНОВИ:

ИВАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ  ЕКОНОМИСТА, ГРАДСКА УПРАВА

НЕБОЈША ТОДОРОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, ЛОЗНИЦА

НИКОЛА ПОПОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА  ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ СУ:

ДР ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ

ДР РАДМИЛА ПОПОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈЕ

НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК:

ВЕРА УНКОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ:

ДР МИЛИВОЈЕ ИСАКОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ, ЛОЗНИЦА

ГОРДАНА ДРАГУТИНОВИЋ, ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ,  ДОМ ЗДРВАЉА „ДР МИЛЕНКО МАРИН“ ЛОЗНИЦА

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ:

ДР БРАНКО МРЂЕН, СПЕЦИЈАЛИСТА ИНФЕКТОЛОГИЈЕ

ДР НЕБОЈША КОШЧИЦА, СПЕЦИЈАЛИСТА ПСИХИЈАТРИЈЕ