Финансијски извештај:

Dnevni finansijski izveštaj 04.02.2019

Dnevni finansijski izveštaj 05.02.2019

Dnevni finansijski izveštaj 06.02.2019

Dnevni finansijski izveštaj 07.02.2019

Dnevni finansijski izveštaj 08.02.2019.

Dnevni finansijski izvestaj 11.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 12.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 13.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 14.02.2019

Dnevni izveštaj 15.04.2019.

Dnevni izveštaj 02.04.2019.

Dnevni izveštaj 03.04.2019.

Dnevni finansijski izvestaj 18.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 19.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 20.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 21.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 22.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 25.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 26.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 27.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 28.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 01.03.2019

Dnevni finansijski izvestaj 04.03.2019

Dnevni izvreštaj 05.03.2019.

Dnevni izveštaj 06.03.2019.

Dnevni izveštaj 06.03.2019.

Dnevni izveštaj 07.03.2019.

Dnevni izveštaj 11.03.2019.

Dnevni izveštaj 13.03.2019.

Dnevni izveštaj 14.03.2019.

Dnevni izveštaj 15.03.2019.

Dnevni izveštaj 18.03.2019.

Dnevni izveštaj 19.03.2019.

Dnevni izveštaj 20.03.2019.

Dnevni izveštaj 21.03.2019.

Dnevni izveštaj 22.03.2019.

Dnevni izveštaj 25.03.2019

Dnevni izveštaj 26.03.2019.

Dnevni izveštaj 27.03.2019.

Dnevni izveštaj 28.03.2019.

Dnevni izveštaj 29.03.2019.

Dnevni izveštaj 01.04.2019.

Dnevni izveštaj 02.04.2019.

Dnevni izveštaj 03.04.2019.

Dnevni izveštaj 04.04.2019.

Dnevni izveštaj 05.04.2019.

Dnevni izveštaj 08.04.2019.

Dnevni izveštaj 09 04 2019

Dnevni izveštaj 10.04.2019.

Dnevni izveštaj 11.04.2019.

Dnevni izveštaj 12.04.2019.

Dnevni izveštaj 15 04 2019

Dnevni izveštaj 16.04.2019.

Dnevni izveštaj 17.04.2019.

Dnevni izveštaj 18.04.2019.

Dnevni izveštaj 19.04.2019.

Dnevni izveštaj 22.04.2019.