Финансијски извештај:

Dnevni finansijski izveštaj 04.02.2019

Dnevni finansijski izveštaj 05.02.2019

Dnevni finansijski izveštaj 06.02.2019

Dnevni finansijski izveštaj 07.02.2019

Dnevni finansijski izveštaj 08.02.2019.

Dnevni finansijski izvestaj 11.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 12.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 13.02.2019

Dnevni finansijski izvestaj 14.02.2019