logoСлужба за правне, кадровске и послове одбране и заштите

             НАЧЕЛНИК   Душан Лазић  дипломирани правник 

Ивана Крсманић, дипломирани економиста, референт за јавне набавке

Драгана Васиљевић, сарадник за безбедност, здравље и заштиту на раду.

Информације

Тел.015/873 333

Локал  323

У служби  постоје 2 одсека

  • Одељење за кадровске послове

Шеф одсека Јелена Томић

Информације

Тел. 015/873-333

Локал  145

  • Одсек за послове одбране и заштите

 

Тел. 015/873-333

Локал  170