logoПомоћник директора за економско финансијскe  и немедицинске послове Слађана Арнаутовић, дипл. економиста

Информације

Тел.015/873 333

Локал  141

У оквиру службе  су

Одсек за књиговодство

Информације

Тел.015/873 333

Локал  240

Одсек за обрачун зарада

Шеф одсека Владан Тошић

Информације

Тел.015/873 333

Локал  131

Одсек за фактурисање

Шеф одсека Виолета Алексић

Информације

Тел.015/873 333

Локал  239

Одсек за план и анализу

Шеф одсека Милан Павловић

Информације

Тел.015/873 333

Локал  241

Одсек за комерцијалне послове и магацинско пословање

Шеф одсека Раде Тешић

Информације

Тел.015/873 333

Локал  120