Logo bolnice

Начелник Оливера Вељовић, дипломирани фармацеут

Главни фармацеутски техничар Љубица Новаковић

Информације

тел.015/873 333

Локали:

Начелник 194

Техничари  178

директан телефон 015/ 873-330